Se încarcă.
Vă rugam aşteptaţi.

Bine ați venit !

Situată la limita de sud-vest a judeţului Iaşi, comuna Dolheşti se învecinează la nord–est cu localitatea Ciorteşti, la sud-vest şi sud-est cu judeţul Vaslui, iar la nord-est cu pământurile aparţinând comunelor Cozmeşti şi Moşna.

Datorită poziţiei izolate, aflându-se la 50 de kilometri de oraşul Iaşi, și a drumului nemodernizat pe o distanţă apreciabilă, această localitate este slab dezvoltată economic.

Comuna Dolheşti este formată din trei sate: Dolheşti - centrul administrativ, Brădiceşti şi Pietriş.

Prima şcoală înfiinţată în comuna Dolheşti este cea din satul Brădiceşti care la 1845 avea un singur învăţător, 15-20 elevi şi funcţiona în chiliile schitului, astăzi Mănăstirea "Buna Vestire".

În satul Dolheşti, prima şcoală ia fiinţă în anul 1860 şi are un număr de 30 de elevi.

De la înfiinţare şi până în prezent, şcoala a avut mai multe denumiri, după cum urmează:

  • - 1860-1867 - Şcoala Primară Rurală;
  • - 1867-1921 - Şcoala Primară Rurală Mixtă din comuna Dolheşti;
  • - 1922-1926 - Școala primară "N. Ioan și N. Murgulescu" Dolheşti;
  • - 1926-1951 - Şcoala Primară Mixtă de Stat Dolheşti;
  • - 1951-1981 - Şcoala Elementară Dolheşti;
  • - 1981-1991 - Şcoala Generală de 10 ani Dolheşti;
  • - 1991-2003 - Şcoala cu clasele I-VIII Dolheşti;
  • - 2003-2009 - Şcoala de Arte şi Meserii Dolheşti;
  • - 2009-2012 - Şcoala cu clasele I-VIII Dolheşti.

Actuală Şcoală Gimnazială Dolheşti a fost construită între anii 1981-1983, odată cu înfiinţarea învăţământului obligatoriu de 10 ani, vechea clădirea în care a funcţionat şcoala neavând spaţii suficiente pentru toţi elevii.

Astăzi, Şcoala Gimnazială Dolheşti are personalitate juridică şi are arondate alte două unităţi şcolare: Şcoala Primară Pietriş şi Şcoala Gimnazială Brădiceşti.